Om Hormonhälsan
 

Jag som driver verksamheten heter Li Hansson och arbetar ur ett funktionsmedicinskt perspektiv, där jag utgår från helhet och arbetar med ursprunget av obalansen klienten har. Med hjälp av tester, hälsoenkäter, blodprov, symtom samt klientens egen historia och skapar jag mig en helhetsbild av nuläget så klienten kan få med sig rekommendationer och en åtgärdsplan för att nå sina mål.

Jag arbetar på min mottagning i Stockholm, online (videosamtal) samt via telefon. För dig som bor utanför Stockholm eller utanför Sverige och vill ha Mercierterapi kan jag resa till din ort. Detta gäller vid 2 par eller fler som önskar denna tjänst. Den första konsultationen genomförs på distans via Skype/video. Merkostnader för resan tillkommer.

Mötet hos mig är uppdelat i två delar, första delen berättar klienten om sina besvär, situation samt livsstil. Klienten summerar även vilka prov som jag fått tillgång till, detta hjälper mig att steg för att skapa en helhetssyn och utgångspunkt att arbeta ifrån. Andra delen av mötet ger jag information och rekommendationer kring kost, tillkommande priser för ev. prover som behövs kompletteras med samt en åtgärdsplan som klienten kan följa.

Mitt arbetssätt är att kortsiktigt förbättra livskvalitén för klienten, för att kunna balansera kroppen långsiktigt och uppnå optimal hälsa. Målet är alltid att klienten skall få en bättre livskvalité, livsstil, balans och hälsa i helhet. Jag arbetar med rådgivning, kostomläggning, örter och kosttillskott för att nå resultat hos klienten. Några av testerna (tester tas vid behov alt. om blodprov ej ger tillräcklig bild för klientens problematik) och metoderna jag arbetar med är: Kostrådgivning, Dutchtest, HMA-analys, Sköldkörteltest, blodprov samt Mercier Therapy- fertilitetsmassage.

Jag samarbetar med svenska gynekologer, barnmorskor, endokrinologer, psykologer och allmänläkare. Vid behov kan jag referera till dem för att göra undersökningar och vanliga labb-tester. Jag har även nära kontakt med kbt-terapeuter, mediyoga instruktörer och doulor. Mitt nätverk av internationella naturläkare, läkare och sjukgymnaster är också en viktig resurs.
 

Utbildningar
 

RCP Consultant - Morley Robbins, RCP institute (Root Cause Protocol)
Näringsterapeut - Nordiskt Näringscenter
Hormonterapeut - Louise Edlund Utbildningar AB 
Örtterapeut - Lisa Kock, New Swedish Medicine, Nordiskt Näringscenter
Mercierterapeut - Jennifer Mercier - Mercier Therapy
Cert. Vaginal Steam Facilitator - Keli Garza, Steamy Chick
Shamanska healingtekniker - Lisa Kock, Björn Brandt - New Swedish Medicine
 

Fristående kurser och certifieringar

Cert. HMA, Hårmineralanalys - Ulrika Sunnerheim-Dahlman, Nutritech
DUTCH Test practitioner - Nordic Labs
Cert. Födoämnesintoleranser - Linda Rahberg EU Bio Tek
Cert. GI-map - Nordic Labs

Binjurarnas Biokemi- Pekka Nylund, Egenvårdspoolen
Sköldkörtelns Biokemi - Pekka Nylund, Egenvårdspoolen
Hormoner- Anette Lüning, Egenvårdspoolen
Autoimmunitet ur ett funktionsmedicinskt persperktiv - Liz Lipski (IFM)
The intergrative health summit, "The gestational journey from
preconception to postpartum"
- Dr. Carrie Jones, Dr. Deanna Minich, Angela Heap, Dr. Felice L. Gersh, Dr. Joel Evans, Stephanie Greunke, Aristo Vojdani, och Nd. Ben Brown