Hormonella obalanser
 

Kvinnor med obalanser i könshormonerna, kan uppleva stora cykliska skillnader i humör och allmänhälsa. Det visar sig oftast under lutealfasen (mellan ägglossning och mens) som PMS/PMDS. Vanliga symptom; humörsvängningar, ångest, man känner sig skör och känslig, rektioner som inte speglar din personlighet.

Man kan få hormonella obalanser av åldrande, men även av andra anledningar som långvarig stress, dålig kosthållning, hormonella preventivmedel, fyto och xenoöstrogener näringsbrister.
Hormon obalanser kan även leda till fertilitets utmaningar.

Obalans i hormonerna kan yttra sig på olika sätt, det kan ge allt från humörsvängningar till infertilitet, beroende på individ och vart du är i livet. 

Med Funktionmedicinsk behandling där jag arbetar med kost, örter och kosttillskott går dessa hormonella obalanser att läka ut för att nå optimal fertilitet och hälsa. Läs mer här för att boka tid.

Jag har ett nära samarbete med svenska gynekologer, barnmorskor, endokrinologer och allmänläkare. Vid behov kan jag referera till dem för att göra undersökningar och vanliga labb-tester. Jag har även nära kontakt med kbt-terapeuter, mediyoga instruktörer och doulor. Mitt nätverk av internationella naturläkare, läkare och sjukgymnaster är också en viktig resurs.
 

PCOS- Polycystic ovary syndrome
 

Det finns fyra olika typer av PCOS

• Insulin-resistent PCOS
• PCOS efter hormonella preventivmedel
• Inflammatorisk PCOS
• PCOS - okänd orsak

Det är möjligt att ha PCOS utan att ha några besvär, men om du har det, finns det hjälp att få.

Övervikt är vanligt, men många med PCOS har helt normal kroppsvikt. Insulinresistens samt förhöjda nivåer av testosteron och LH har även ett samband med PCOS.
 
PCOS är den vanligast orsaken till infertilitet på grund av utebliven ägglossning. Det är även vanligt att få diagnosen PCOS i samband med att en önskad graviditet uteblir. Ca 15% av fertila kvinnor beräknas lida av PCOS. 
 

"Den vanligaste orsaken till infertilitet är PCOS på grund av utebliven ägglossning."
 

Vanliga symptom vid PCOS;
Insulinresistens, Akne, Nedstämdhet, Känner sig håglös, Sköldkörtelproblematik, Förhöjt LH, Oregelbunden mens, Förhöjt testosteron, Minskad sexlust, Svårt att bli gravid, Ökad behåring på kroppen; tex i ansiktet, på brösten, magen och låren, Utebliven mens, Minskat hår på huvudet

Jag utgår från dina individuella förutsättningar och arbetar utifrån Dr. Felice Gersh protokoll för PCOS. Dr. Felice Gersh är en amerikansk läkare som är en av de främsta i världen på PCOS och som har ett funktionsmedicinskt perspektiv.
 

Myom
 

Myom är godartade muskelknutor som kan finnas i livmodern.  Om ett myom börjar växa på en olämplig plats i livmodern eller är ganska stort kan det emellertid orsaka symtom. 
Tillväxten av myom kopplas ihop med östrogen. Det är orsaken till att det nästan endast påverkar kvinnor i fertil ålder.

Myom som orsakar symtom påverkar mellan 70-80% av alla kvinnor upp till 50 års ålder. Efter klimakteriet minskar ofta myom i storlek då östrogennivåerna går ner.

Myom orsakar i cirka 30 % av fallen ett antal olika symtom vilket kan försämra din livskvalitet. Det vanligaste symtomet på myom är problem med mensen. Mensen kan bli oregelbunden, långvarig, och smärtsam med mycket rika blödningar. Kraftig mens kan orsaka blodbrist, och påverka järnnivåerna i kroppen och därför göra att man känner sig väldigt trött.

Myom leda till problem att bli gravid, och kan också orsaka problem under graviditet och förlossning. 
 

"Myom i livmodern är den vanligaste orsaken till avlägsnande
av livmodern (hysterektomi) hos kvinnor i fertil ålder."

 

Vanliga symptom vid myom;
Rika blödningar, Smärta i nedre delen av buken, En tyngdkänsla i underlivet, Smärtor eller obehag under sex, Ont vid slidsamlag, Långvarig blödning, Är kissnödig ofta, Smärtsam mens, Svårigheter att bli gravid, Täta urinträngningar och förstoppning, Ryggsmärta, Har ont i magen, Tryck mot ändtarmen, Obehag eller smärta i bäckenet
 

Endometrios
 

Endometrios innebär att livmoderslemhinnan växer utanför livmodern. Ungefär var tionde kvinna har sjukdomen. Ett vanligt symtom är att ha väldigt ont i samband med mens. Det vanligaste är att man behöver behandling för att smärtan ska lindras eller försvinna.

Ofta kommer de första symtomen i tonåren. En del får symtom redan första gången de har mens. Det är olika från person till person vilka symtom man har om man har endometrios. En del känner inte av sin endometrios alls, eller ganska lite. Andra kan ha symtom som inte är uppräknade här.

 

"Endometriosis causes various adhesions through its inflammatory process.
The pelvic anatomy is altered by the disease"
- Dr Kanayama


Det är vanligt att ha ett eller flera av dessa besvär om du har endometrios;
Mycket ont när du har mens. Ont vid ägglossning. Smärtor långt in i slidan och i magen när du har sex. Symtom som liknar urinvägsinfektion. Du kan till exempel känna dig kissnödig ofta eller ha svårt att komma igång och kissa. Symtom som liknar IBS, som till exempel diarré eller förstoppning.
Det gör ont när du går på toaletten. Blod i urin eller avföring i samband med mens. Allmän sjukdomskänsla; trötthet, illamående och feber. Svårigheter att bli gravid. Längre och rikligare mens.
 

Amenorré- utebliven mens
 

Det finns två olika typer av amenorré, icke-fysiologisk och fysiologisk amenorré och de två olika typerna har olika grundorsaker. Fysiologisk amenorré är den vanligare, den mera uppenbara frånvaron av mens som inträffar vid t.ex. graviditet eller undervikt, medan icke-fysiologisk amenorré är mer sällsynt. Man måste vara i fertil ålder för att kunna sägas vara drabbad av amenorré.

Fysiologisk amenorré är vanlig vid kraftig viktminskning, undernäring, hård träning och drogmissbruk. Det beror på att kroppen hamnar i ett stresstillstånd då den inte har tillräckligt mycket energi och därför prioriterar överlevnad istället för reproduktion. Icke-fysiologisk amenorré beror ofta på medfödda defekter, obalanser och sjukdomar.
 

"Amenorré är vanligt vid kraftig viktminskning, undernäring och hård träning.
Kroppen prioriterar överlevnad istället för reproduktion."


Det finns ytterligare en uppdelning av amenorré; primär och sekundär.
Vid primär amenorré har du aldrig fått mens, dvs mensen kommer inte igång i puberteten. Vid sekundär amenorré har du tidigare haft mens men den har slutat att komma. Om mensen uteblivit i minst 3 månader räknas det som sekundär amenorré. Om man har en historia av oregelbunden mens (tex vid PCOS) ska det ha gått minst 9 månader för att du ska anses vara drabbad av sekundär amenorré. 


Vanliga orsaker till amenorré;
Sköldkörtelproblematik, Prolaktinom, PCOS, Stress, Överträning, Näringsbrist, Undervikt
 

Anovulation - utebliven ägglossning
 

En anovulatorisk menscykel kan beskrivas som en menscykel där äggstockarna inte släpper en äggcell, dvs att ägglossning inte inträffar. Kronisk anovulation är en relativt vanlig orsak till infertilitet.

Det finns flera anledningar till att detta kan hända. Bland de vanligaste anledningarna är hormonella eller kemiska obalanser. Cirka hälften av alla kvinnor med hormonella obalanser producerar inte tillräckligt med äggblåsor för att garantera utvecklingen av en äggcell. 

Cirka 10 till 15 % av alla fall av anovulation beror på problem i äggstockarnas funktion. Ett av problemen som leder till anovulation är att äggstockarna inte innehåller några ägg. Ett annat är att äggledarna kan vara blockerade och då kan inte ägget föras till livmodern för befruktning. 


"De flesta märker av utebliven ägglossning först när de försöker bli gravida."
 

Anovulation är kopplat till ett antal symtom vilka inte nödvändigtvis uppträder samtidigt. Vanliga symtom är utebliven mens, ovanligt lite blod eller oregelbunden mens. En diagnos kan vara svår att få, då många som har anovulation i stort sett  har normala menscykler. Ungefär 20% av alla kvinnor som drabbas av anovulation får utebliven mens. I 40% av fallen med utebliven ägglossning uppträder oregelbunden och ovanligt liten mens.
 

Vanliga orsaker till anovulation;
Ett ägg har mognat men äggblåsan spricker inte, Avsaknad av ägg i äggstockarna, Övervikt, Anorexi, Sköldkörtelproblematik, Cystor på äggstockarna, PCOS, Äggblåsan brister utan att släppa ett ägg, Fysiska skador på äggstockarna, Blockerade äggledare, Undervikt, Hyperprolaktinemi, Hormonell obalans
 

För att boka rådgivning vänligen boka via Hormonhälsans BokaDirekt