Fertilitetsförståelse
 

Fertilitetsförståelse är en metod som kan användas både för att inte bli gravid, genom att undvika oskyddat sex under fertila dagar, samt för att pricka in fertila dagar för att bli gravid.

Fertilitetsförståelse och kartläggning av din menscykel ingår för alla som bokar Mercierterapi, Shared Journey fertilitetsoptimering. 

Det finns olika metoder och hjälpmedel för att använda fertilitetsförståelse. Några av de vanligaste är Natural CyclesJustisse metoden och Billingsmetoden där du med hjälp av morgontemperatur, sekret och livmodertappens position tar reda på om du är fertil eller inte. Det finns även flera appar och monitorer som kan hjälpa till att läsa av ditt fertila fönster baserat på de uppgifter du själv lägger in.

Med Funktionmedicinsk behandling där jag arbetar med kost, örter och kosttillskott går det att balansera hormonell obalans för att nå optimal fertilitet och hälsa. Läs mer här för att boka tid.

Jag har ett nära samarbete med svenska gynekologer, barnmorskor, endokrinologer och allmänläkare. Vid behov kan jag referera till dem för att göra undersökningar och vanliga labb-tester. Jag har även nära kontakt med kbt-terapeuter, mediyoga instruktörer och doulor. Mitt nätverk av internationella naturläkare, läkare och sjukgymnaster är också en viktig resurs.
 

Fertila dagar
 

Som kvinna är man fertil cirka 6 dygn varje menscykel och inte endast de 24h som ägget lever. En spermie kan överleva upp till 5 dygn i väntan på ägglossningen, men befruktningen sker under de 24h ägget lever. Med fertilitetsförståelse kan man välja om man vill skydda sig dessa 6 dagar kring ägglossning eller använda dessa dagar för att bli gravid. En frisk och balanserad kropp är fertil.


"Som kvinna är man fertil cirka 6 dygn varje menscykel
och inte endast de 24h som ägget lever."

 


För att ta reda på sina fertila dagar uppmärksammar man olika kroppsliga tecken som signalerar när man går in i sin fertila period. Man följer bland annat sin morgontemperatur, sekret och livmodertappens position.

Fertilt sekret kan skilja sig från person till person, men ett genomskinligt, rinnigt, halkigt sekret som går att tänja på indikerar fertila dagar. Dock kan flera olika typer av sekretkombinationer vara fertila och dess skiftningar är helt individuella.

Om man tar sin morgontemp kan man se en tydlig sänkning av temperaturen inför ägglossning och en temperaturhöjning efteråt. Det beror på att spermier behöver en lägre temperatur för att överleva.
 


PH-värdet i underlivet ändras även under den fertila fasen för att spermier skall kunna överleva i slidan och färdas upp mot livmodertappen och upp i livmodern för befruktning. Vid icke fertila perioder under menscykeln är PH värdet i slidan för surt, och spermier kan inte överleva i den miljön.
 
Livmodertappen ändrar position under cykeln. Inför och under ägglossning är den öppen och pekar rakt ner mot vaginan. Under icke fertila perioder är den stängd och pekar lätt uppåt. Det går att känna positionen med fingret.


"En spermie kan överleva upp till 5 dygn i väntan på ägglossningen,
men själva befruktningen sker under de 24h ägget lever."

 

När ägglossningen har skett och ägget transporterats ner i livmodern ombildas äggskalet till den s.k. gulkroppen som fungerar som en temporär hormonproducent av progesteron. Progesteronet förbereder kroppen för en graviditet genom att få livmoderslemhinnan att mogna och tjockna så att ett befruktat ägg kan fästa.

Denna period i menscykeln kallas lutealfasen (efter Corpus Luteum som är gulkroppen) och är ca 12–16 dagar lång. Utan ett befruktat ägg som signalerar att det finns och är fäst i livmoderväggen dör gulkroppen, progesteronnivån sjunker och kroppen reagerar med att mensen startar. Det vi kallar mens är den gamla livmoderslemhinnan som stöts ut ur kroppen på grund av utebliven graviditet.
 

Menscykeln
 

Dag 1 i din menscykel startar med att du får mens. Blödningen pågår i cirka
3-7 dagar, men längden inom detta spektrum är individuell. När mensen är över startar follikelfasen med att hormonet FSH ger signal att ägg kan börja mogna i äggstockarna. Under follikelfasen är det ca 20-40st ägg som mognar parallellt och tävlar om att bli det dominanta ägget som sedan kommer att ägglossa. Det sker endast ett ägglossningstillfälle per menscykel men det är möjligt att fler ägg lossar under de timmarna ägglossningen sker.
 
Äggen ligger i varsin follikel, vilket är som en äggblåsa eller äggskal. Follikeln sväller under ägglossningen och kan bli upp till 2cm i diameter. Det kan orsaka en obehagskänsla och svullnad kring ägglossning. Inför ägglossningen ökar östrogennivån och hjärnan avgör utifrån östrogennivån när det är dags att utsöndra LH-hormon. Båda dessa hormonnivåer ökar successivt fram till ägglossningen sker. Ägglossning måste inte ha skett för att du ska få en LH peak, då det endast är ett signalhormon från hjärnan.
 


Ägget som blir dominant och sedan lossas stimuleras av LH. När LH når sin toppnivå släpper follikeln ägget ut ur äggstocken, sedan fångas ägget upp av äggledarna och vandrar nedåt mot livmodern.
 
Önskar du bli gravid är det under dessa 24h som ägget är vid liv som befruktning kan ske. Om en befruktning sker färdas det befruktade ägget ner genom äggledaren och fäster i livmoderslemhinnan.  En moderkaka skapas i livmoderväggen. Progesteron från gulkroppen ger stöd för denna process, och embryot skickar ut hormonet hCH som räknas som själva gravidhormonet. Om allt går som det ska så föds det 9 månader senare en bebis.

Om du inte önskar bli gravid och ägget inte blev befruktad av någon spermie under resan ner genom äggledaren till livmodern kommer mensen ca 14 dagar efter ägglossningen.
 

Menstruation
 

Mensen pågår under cirka 3-7 dagar och blodet bör vara djuprött/ klarrött med småklumpar. Har man kortare eller längre mens kan det indikera på hormonell obalans eller någon annan problematik som t.ex. järnbrist, myom etc.
 

"När din mens har en brun färg, kan det vara blod från din
föregående cykel som inte kommit ut ur kroppen."


 Är din mens brun i början eller hela mensen betyder det oftast att mensen inte kommit ut direkt och har oxiderats mer. När det är brunt kan det vara mens från din föregående cykels menstruation som inte kommit ut ur kroppen. Det kan också tyda på en hormonell obalans som går att korrigera naturligt. Är din mens brunaktig i slutet är det dock helt normalt då det är ett tecken på att blödningen avtar.
 
Har du andra färger i blodet som inte är i färgskalan rött till brunaktigt, utan mer orange, grå eller svartaktigt är det tecken på att något är i obalans. Det kan t.ex. vara en indikation på en infektion där andra symtom i kombination med färg kan vara att det svider när du kissar, magsmärtor eller klåda. Vid dessa färger på din mens är det bra att söka hjälp för att se vad som pågår.