Information Hormoner
 


Obalans i hormonerna kan yttra sig på olika sätt, det kan ge allt från humörsvängningar till infertilitet, beroende på individ och vart du är i livet. För att hitta balans arbetar Hormonhälsan brett ur ett helhetsperspektiv utifrån, nutrition, hormonell status, kost och livsstil.

Man kan få hormonella obalanser av åldrande, men även av andra anledningar som långvarig stress, dålig kosthållning, hormonella preventivmedel, fyto och xenoöstrogener näringsbrister.
Hormon obalanser kan även leda till fertilitets utmaningar.

Kvinnor med obalanser i könshormonerna, kan uppleva stora cykliska skillnader i humör och allmänhälsa. Det visar sig oftast under lutealfasen (mellan ägglossning och mens) som PMS/PMDS. Vanliga symptom; humörsvängningar, ångest, man känner sig skör och känslig, rektioner som inte speglar din personlighet.

Det kan även vara fel hormonnivåer under follikelfasen (från mens till ägglossning) där vanliga symtom är humörsvängningar, utebliven ägglossning, smärta vid ägglossning, oregelbunden mens och utebliven mens. 

Med Funktionmedicinsk behandling där jag arbetar med kost, örter och kosttillskott går dessa hormonella obalanser att läka ut för att nå optimal fertilitet och hälsa. Läs mer här för att boka tid.

Jag har ett nära samarbete med svenska gynekologer, barnmorskor, endokrinologer och allmänläkare. Vid behov kan jag referera till dem för att göra undersökningar och vanliga labb-tester. Jag har även nära kontakt med kbt-terapeuter, mediyoga instruktörer och doulor. Mitt nätverk av internationella naturläkare, läkare och sjukgymnaster är också en viktig resurs.
 

Östrogen
 

Det är äggstockarna som producerar östrogen hos kvinnor. Av olika anledningar kan både den allmänna östrogenproduktionen svikta eller öka, och det kan bli obalans mellan de olika formerna av östrogen.

Östrogendominans
Uttrycket östrogendominans relaterar dels till mängden cirkulerande östrogen i kroppen, dels till förhållandet mellan östrogen och progesteron. Det är väldigt vanligt med östrogendominans, vilket kan orsaka besvär både för män och kvinnor.

Östrogendominans kan bero på flera olika saker; Hormonella preventivmedel, att levern inte avgiftar östrogen som den ska, fytoöstrogener i tex sojaprodukter, hormoner och läkemedelsrester i kranvattnet mm. Xenoöstrogener är syntetiska ämnen, i tex hudvård, rengöringsmedel, tvättmedel etc., som kan agera som en starkare variant av östrogen och påverka dina egna hormoner.

Progesteron respektive testosteron blockeras och hindras från att agera normalt i kroppen vid överskott av östrogen. Begreppet östrogendominans kan också innefatta normala östrogennivåer men för låga nivåer av progesteron.

Vanliga symtom vid östrogendominans;
Bröstcystor/-smärta, PMS, Oregelbunden mens, Ödem, Huvudvärk, Bröstadenom, Sockersug
Gallblåseproblem, Blodsockerstörningar, Näringsbrist, Nervös/irriterad, Sköldkörtelproblem
Humörsvängning, Minskad sexlust, Infertilitet (hos både män och kvinnor), Bindvävsproblem
Hormonutlöst cancer, Kraftig mensblödning, Uppblåsthet, Viktuppgång, Illamående, Endometrios
Hjärt- och kärlsjukdomar


"Östrogendominans är väldigt vanligtvid både PMS och PMDS. Har man
grava humörsvängningar eller mycket mensvärk ihop med rika blödningar
har man en hormonell obalans. Dvs - det är inte normalt och ska inte
normaliseras utan behandlas naturligt för att återställa kroppens balans"

 


Östrogenbrist
Brist på östrogen hos äldre kvinnor kan vara ett resultat av klimakteriet men också ha andra orsaker. Lågt östrogen hos yngre kvinnor kan orsakas av olika faktorer; för hård och intensiv träning i förhållande till näringsintag och vila, PCOS, hormonstörande kemikalier och sjukdomar i äggstockarna. 
 

Vanliga symtom vid östrogenbrist;
Varma vallningar, Trötthet, Huvudvärk/migrän, Nattlig svettning, Urinvägsinfektioner, Vaginala-/ urinblåseinfektioner, Inkontinens, Torra slemhinnor, BenskörhetGlömska, Insomningsproblem, Minskad verbal förmåga, Oregelbunden mens, Testosteronobalans, Minskad sexlust, Hjärtklappning
 

Progesteron
 

Progesteron bildas av gulkroppen efter ägglossning i hopp om att en befruktning skett. Har det inte skett en befruktning dör gulkroppen och kvinnan får mens cirka 14 dagar efter ägglossningen.

Många kvinnor får sänkta progesteronnivåer från och med medelåldern eftersom progesteron är det hormon som först minskar med åldern. Progesteronbrist kan även uppstå pga oregelbunden mens eller amenorré (utebliven mens). Vid en utebliven ägglossning bildas inte någon gulkropp som kan producera progesteron, och då kan man istället få en obalans mellan progesteron och östrogen. Detta kan bla. leda till PMS, missfall, infertilitet, huvudvärk.

Under klimakteriet är det vanligt med progesteronbrist då ägglossningen avtar och sedan försvinner och gulkroppen och dess progesteronproduktion med den.
 

"Progesteronbrist kan leda till missfall och infertilitet"

 
Vanliga symtom vid progesteronbrist;
Missfall, Infertilitet, Benskörhet, Svåra klimakteriebesvär, Allergier, Huvudvärk/migrän, PMS, Sömnproblem, Minskad sexlust, Hjärt- och kärlsjukdomar, Kvarhållande av vätska i kroppen
Dysfunktion av sköldkörteln, Övervikt, För tidigt åldrande, Trötthet (även överskott kan ge trötthet)
Håravfall, Gallstensproblem, Ökad benägenhet för blodproppar, Minnesförlust, Yrsel, Urinläckage,
Depression (även överskott kan göra dig nedstämd), Lågt blodsocker, Ledvärk
 

Testosteron
 

När kvinnor har förhöjda testosteronnivåer kan det leda till sjukdomar som t.ex. PCOS. Insulinresistens är även ett vanligt förekommande symtom för kvinnor med förhöjda testosteronvärden. Symptomen kan variera beroende på hur levern avgiftar testosteron och vilken form av testosteron man har överskott av.

"Förhöjda testosteronvärden kan göra
att kvinnor och män tappar håret på huvudet"


Vanliga symptom vid förhöjda testosteronnivåer;
Minskad behåring på huvudet, Akne, Ökad muskulatur, Menstruationsrubbningar, Ökad behåring i ansiktet och på kroppen, Djupare röst, PCOS, Manlig kroppskonstitution
 

Kortisol - stresshormon
 

Kortisol kallas även för stresshormon och produceras från kolesterol i binjurarna. Vid höga stressnivåer under en längre period kan kortisolet höjas över det normala och det blir svårt att stressa ned, sova och slappna av. Går man med hög stress en längre period utan återhämtning kan kortisolet istället sjunka och man får svårt att komma upp ur sängen eller ta sig för något alls. Det är kroppen sätt att säga stopp och att du behöver vila.

Höga nivåer av kortisol kan orsaka en nedsatt produktion av våra könshormoner. Kroppen tror den är under attack och ställer in sig på att överleva och inte på att vara fertil och reproducera sig.
 

Sköldkörteln
 

Hypotyreos
Hypotyreos är en underfunktion i sköldkörteln där de vanligaste symtomen är extrem trötthet, frusenhet, depression, humörsvängningar, viktökning och hjärndimma. Det är vanligt med östrogendominans med tillhörande PMS, mensvärk och menscykelproblematik. Hypotyreos kan även leda till infertilitet, utebliven ägglossning och förhöjda prolaktinnivåer.

Hypertyreos
Hypertyreos innebär att det finns mer sköldkörtelhormon i kroppen än normalt.
Vanliga symptom är ökad ämnesomsättning, hjärtklappning, oro, svettningar och mensrubbningar. Hypertyreos är vanligare hos kvinnor och symptomen kan ibland felaktigt kopplas ihop med stress.
 

Hormonella preventivmedel
 

Hormonella preventivmedel som tex. p-piller, hormonspiral eller p- spruta sätter kroppen i ett syntetiskt klimakterie under perioden man använder dem. Det innebär att kroppens egna hormonproduktion blockeras.

Hormonella preventivmedel består oftast av gestagen (syntetiskt progesteron) och etinylestradiol (syntetiskt Östradiol, Östrogen). Har man månatliga blödningar så är det inte mens utan en bortfallsblödning. När man äter hormonella preventivmedel är det vanligt att man får näringsbrister som i sin tur påverkar kroppen och välmåendet.
 

"Hormonella preventivmedel kan orsaka
depression, minskad sexlust och näringsbrister"


Några vanliga symtom av hormonella preventivmedel;
Depression, Nedstämdhet, Humörrubbningar, Fett hår, Huvudvärk, Spända bröst, Blodpropp, Åderförfettning, Småblödningar (spottings), Minskad sexlust, Viktuppgång, Akne, Illamående
Svullen i kroppen, Högt blodtryck, Hjärtinfarkt
 

Kopparspiral
 

Kopparspiral förhindrar graviditet genom att förhindra befruktning. Inlägget hämmar spermiernas och äggens rörelse och/eller spermiernas förmåga att befrukta ägg. Detta sker genom cytotoxiska och fagocytiska effekter innan ägget når livmodern. Cytotoxisk innebär ett ämne som skadar, dödar eller hämmar tillväxten av celler (läkemedel med cytotoxisk verkan används vid behandling av elakartade tumörer). Den berömda Mayokliniken i USA beskriver hur kopparspiralen (ParaGard) fungerar; Enheten ger en inflammatorisk reaktion i livmodern som är giftig mot spermier och ägg, vilket förhindrar befruktning. Att ha en pågående konstant inflammation i livmodern borde långsiktigt påverka hälsan och fertiliteten hos kvinnan.
 

"Koppaspiral ger en inflammatorisk reaktion i
livmodernsom är giftig mot spermier och ägg"


Biverkningar;

Rikligare mensblödningar, fler dagar med mens och mer mensvärk. Kopparspiral dubblar risken för bakteriell vaginos pga. dess påverkan på vaginans mikrobiom. Kan orsaka kopparöverskott och kopparförgiftning.


Även om det inte finns någon bevisad direkt korrelation, finns det misstankar om att överskott av koppar kan länkas till alla slags problem relaterade till vår menscykel och fertilitet. Kopparhalten i kroppen är högre hos infertila kvinnor, och det finns samband mellan både hormonell- och kopparspiral och infertilitet. Å andra sidan är låg koppar ofta knuten till missfall. Koppar har en affinitet för östrogen - när den ena stiger, så gör även den andra det.  Även p-piller bidrar till högre kopparhalter - de syntetiska östrogenerna ökar koppar.