Hormonhälsans integritetspolicy

Hormonhälsans klienters uppgifter lagras enligt följande så länge det behövs, dock max 10år enligt patientdatalagen. Uppgifterna kan komma lagras elektroniskt, GDPR säkrat via Competencer och/eller på utskrivna papper i ett låst arkivskåp hos Hormonhälsan.
Anledningen till att spara informationen är för att underlätta vid uppföljningsmöten för återkommande klienter. Önskar du som klient att Hormonhälsan inte lagrar några uppgifter kring dig, anger du detta i skrift innnan rådgivning startar. 
Som klient kan du när som helst kontakta Hormonhälsan skriftligen, för att makulera de uppgifter som finns sparade.

Nedan ser du vilka uppgifter som kommer att lagras enligt ovan.

  • Kontaktuppgifter
  • Inskickade provsvar
  • Hälsoenkät, hälsostatus
  • Anteckningar från rådgivningstillfället
  • Hormonhälsans rekomendationer och hälsoplan för att nå dina mål.