Boka tid hos Hormonhälsan
 

Du kan boka för följande tjänster hos Hormonhälsan:

 • Individanpassad fertilitetscoaching i 12v.
 • Mercier Therapy 
 • Hormonrådgivning
 • Kost och Näringsrådgivning
 • Örtterapirådgivning
 • V- steam
 • Shamansk healing


Följande tester kan du beställa, samt få en genomgång av:

 • Dutchtest
 • Hårmineralanalys
 • Födoämnesintolerans
 • Övriga Nordic Labstest


Vid bokad rådgivning med Hormonhälsan skickar jag en hälsoenkät som ifylles av dig innan rådgivningstillfället. Du skickar tillbaka ifylld hälsoenkät via mail, i samma mail kan du (helt valfritt) lägga till dokument som tex. provsvar, dokument om utlåtanden eller andra dokument du önskar att dela med mig inför rådgivningen.

Närings- och örtterapi
 


I min roll som funktionsmedicinsk Näringsterapeut arbetar jag utifrån ett livsstilsmedicinskt perspektiv. Jag letar efter anledningen till att obalanser uppstått. Med hjälp av tester, hälsoenkäter, symtom och din egen beskrivning skapar jag mig en helhetsbild av nuläget. Jag arbetar fram en plan tillsammans och du får med dig rekommendationer och verktyg för att nå dina mål.

Mitt mål är alltid att du ska få en bättre livskvalitet, livsstil, balans och hälsa i helhet. Jag arbetar med rådgivning, kostomläggning, örter och kosttillskott för att nå resultat.
 

Hormonterapi
 


Obalans i köns- och stresshormonerna kan yttra sig på olika sätt. Det kan orsaka allt från humörsvängningar till infertilitet hos både män och kvinnor. Hormonhälsan arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med näring och livsstil som grund.

Man kan få hormonella obalanser av många anledningar; stress, näringsbrist, dålig sömn, för mycket- eller för lite träning, hormonella preventivmedel, miljögifter och mycket annat.

Jag kan vara till hjälp vid problematik som endometrios, PCOS, myom, utebliven ägglossning, utebliven mens (amenorré), och när du vill - eller har - slutat med hormonella preventivmedel. Jag hjälper dig med ovan nämnda problem utifrån din personliga situation, symptom, eventuell diagnos samt livsstil.
 


Mercierterapi
 


Mercierterapi- Introduktionsmöte
Jag har alltid ett introduktionsmöte med dig som klient, eller er som par innan behandling utförs. Under det mötet rekomenderar jag, i samråd med dig/er, vilken typ av behandling som bäst passar dina/era behov. På det första introduktionsmötet går vi igenom tidigare inskickat hälsoformulär, eventuella provsvar samt pratar om livsstil och andra faktorer som kan inverka positivt eller negativt på din hälsa. 

Mercierterapi- Shared Journey fertilitetsoptimering utanför Stockholm
För dig som bor utanför Stockholm eller utanför Sverige har jag ett komprimerat behandlingsprogram på 4 dagar där du får Mercierterapi 90min/dag. De andra komponenterna i Mercier Sveriges fertilitetsoptimering, Shared Journey, ingår och genomförs på distans. Vid 2 par eller fler som önskar denna tjänst kan jag resa till din ort. Merkostnader för resan tillkommer.
 
Övriga Mercierterapibehandlingar utanför Stockholm
För dig som bor utanför Stockholm eller utanför Sverige har jag ett komprimerat behandlingsprogram på 4 dagar där du får Mercierterapi 90min/dag. Den första konsultationen genomförs på distans via Skype/video. Vid 4 par eller fler som önskar denna tjänst kan jag resa till din ort. Merkostnader för resan tillkommer.

Jag erbjuder också närings- och örtterapi som tillägg till samtliga Mercierterapi behandlingar, för att optimera resultaten.
 

Energimedicin - Shamansk healing
 

Jag arbetar både på distans och i lokal med shamansk healing.

Shamansk healing på distans - boka en tid via min BokaDirekt, jag skickar vidare information via mail med förberedelser inför sessionen (vid specifika symptom får du gärna fylla i hälsoanalys, mer information i bekräftelsemail från Hormonhälsan). Under behandlingen används de ovannämnda metoderna som just du behöver där och då, det kan vara alla eller en till två av de olika metoderna.
Efteråt mailar jag dig en summering av healingen alt. via ett telefonsamtal. Vid efterfrågan går det bra att genomföra shamansk healing på distans via tex zoom, teams om man önskar ha en närhet under behandlingen.

Shamansk healing på bänk i lokalen - Vi börjar med ett förberedande samtal, sedan ligger klienten på bänken fullt påklädd med en filt över sig under tiden jag arbetar. Under behandlingen kan jag ibland använda olika verktyg som tex. rökelse, skallra eller fjädrar. Under behandlingen används de ovannämnda metoderna som just du behöver där och då, det kan vara alla eller en till två av de olika metoderna. Efter behandlingen har vi ett summerande samtal av behandlingen. 
 

Tester och arbetssätt
 

Jag arbetar både online (videosamtal), via telefon och mottagningen i Stockholm.

Mötet med mig är uppdelat i två delar. Under första delen berättar du om dina besvär och jag går igenom den hälsoenkät och eventuella tidigare tagna provsvar som du skickat in till oss. Jag pratar om livsstil, relationer, stress och andra faktorer som kan påverka din hälsa negativt eller positivt. Det hjälper oss att steg för steg skapa en helhetssyn och utgångspunkt att arbeta ifrån.

Andra delen av mötet ger jag information och rekommendationer kring kost, eventuella kompletterande prover och en plan framåt.

Några av testerna och metoderna jag arbetar med är: Mercierterapi, funktionsmedicinska protokollet, kost- och näringsrådgivning, Dutchtest, mage/tarm-hälsa, hårmineral-analys, födoämnesintoleranser och sköldkörteltest bland mycket annat.
 
Jag har ett nära samarbete med svenska gynekologer, barnmorskor, endokrinologer och allmänläkare. Vid behov kan jag referera till dem för att göra undersökningar och vanliga labb-tester. Jag har även nära kontakt med kbt-terapeuter, mediyoga instruktörer och doulor. Mitt nätverk av internationella naturläkare, läkare och sjukgymnaster är också en viktig resurs.
 

Hormonhälsans integritetspolicy
 


Här kan du läsa mer om Hormonhälsans integritetspolicy