Hormonhälsan hjälper dig till balans och ett friskare liv
 


Hormonhälsan hjälper dig till balans och ett friskare liv. Med kost och näringsterapi ger jag rådgivning kring hormonell obalans och livsstilsförändringar. Ofta innefattas både hormonsystemet och mag-tarmsystemet vid hormonella obalanser. Jag som driver Hormonhälsan, brinner för hormonbalans och hur man kan återställa den med hjälp av kost, örter och kosttillskott. En obalans i ett av våra hormonsystem kan påverka ett annat och kan med detta skapa besvär, som man inte i första hand härleder till den hormonella obalansen man vet finns i kroppen.

Hormonhälsan arbetar utifrån ett funktionsmedicinskt perspektiv, med stort intresse för optimal hälsa och fertilitet och hur man kan stötta kroppen på naturlig väg. Individbaserad livsstilsmedicin innebär att vi utgår från dig och din unika situation. Jag tar mig tid att lyssna och vi hittar lösningar tillsammans som ett team utifrån personlig situation, symptom, eventuell diagnos samt livsstil. Jag ser inte dina symptom som själva problemet utan vi letar istället efter grundorsaken till att symptomen uppstår.